Zašto je moja uplata odbijena? Savjeti za rješavanje problema

Može postojati nekoliko različitih razloga za odbijanje plaćanja.

Ako vaš debitna ili kreditna kartica je odbijena, provjerite da li:

Vaša kartica ili banka imaju više informacija - Nazovite telefonski broj na poleđini svoje kreditne ili debitne kartice kako biste mogli proći ovu međunarodnu transakciju. Vaša je banka ili financijska institucija svjesna ovog uobičajenog problema.

Vaša je kartica istekla ili je zastarjela - provjerite je li vaša kartica još uvijek važeća.

Vaša kartica nema dovoljno sredstava - osigurajte da vaša kartica ima dovoljno sredstava za plaćanje transakcije.