Retur och återbetalningar

Ingen återbetalning kommer att ges när ansökan har lämnats in på regeringens webbplats, oavsett resultatet av din eVisa-ansökan.

Vi lovar ingen garanti för ansökans godkännande, men vi lovar att översättningen från ditt språk till engelska kommer att vara felfri och ditt foto kommer att vara acceptabelt.

Vi ger inga löften om godkännande eller avslag på ansökan.

Enligt historiska resultat har 98% godkänts av immigrationskontoret på 72 timmar.

Tidigare historiska resultat är inte en indikation på framtida resultat.

Vi ger inte invandringsråd, invandringsvägledning till invandrarna.

Vi tillhandahåller endast kontorstjänster och språköversättning på 104 språk.

Om du behöver mer information, se vår: